Гвардейцы
Курсантские годы. Казань
Курсантские годы. Казань. 3 Ма...
Мачулищи 1963 г. Около ГДО
Мачулищи . Старший лейтенант
Мачулищи 1965 г. Черноусов
Мачулищи. 20 Июля 1961 г.
Мачулищи. 7 Ноября 1975 г.
Мачулищи. Март 1980 г.
Хатынь
Хатынь