Мачулищи 1973 год 0030
Мачулищи 1973 год 0031
Мачулищи 1974 год. 027
Мачулищи 1975 год 8
Мачулищи 1975 год 6
Мачулищи 1975 год 7
Мачулищи 1975 год 0050
Мачулищи 1975 год. 024
Мачулищи 1976 год 0036
Мачулищи 1976 год 0039
Мачулищи 1976 год. 8
Мачулищи 1976 год. Летно-техни...
Мачулищи 1976 год.0027
Мачулищи 1977 год 6
Мачулищи 1977 год 0042
Мачулищи 1977 год 0043
Мачулищи 1977 год.
Мачулищи 1978 год 0019
Мачулищи 1978 год. Агеев Иван ...
Мачулищи 1978 год. Торжественн...
Мачулищи 1980 год 0016
Мачулищи 1980 год. Казаринов Ф...
Мачулищи 1980 год.0014
Мачулищи 1981 год. Полк посети...
Мачулищи 1981 год. Полк посети...
Мачулищи 1984 год 0056
Мачулищи 1985 год. 019
Мачулищи 1985 год. 021
Мачулищи 1985 год. 04
Мачулищи 1985 год. Никулин Юри...
Мачулищи 1990 год. Открытие па...
Мачулищи 1990 год. Халмурадов ...
Мачулищи 1994 год 0059
Мачулищи 1994 год. Прощание
Мачулищи 27 июня 1974 года. Де...
Мачулищи 27 января 1965 года
Мачулищи 29 сентября 1975 года...
Мачулищи 29 сентября 1975 года...
Мачулищи 29 сентября 1975 года...
Мачулищи 9 Мая 1975 года10
Мачулищи Ноябрь 1987 года. 03...
Мачулищи, ГДО. Поздравление
Мачулищи. 1970-е годи. 0033
Мачулищи. 1970-е годы 041
Мачулищи. 1970-е годы. 0045
Мачулищи. 27 июня 1980 года
Мачулищи. 27 июня 1980 года.
Мачулищи. 27 июня 1990 года
Мачулищи. 27 июня 1990 года.
Мачулищи. 9 Мая 1975 года 5